Tarptautiniai jaunimo projektai

Lietuvos –Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis finansuojami projektai :

2021m.-“Draugystės tiltas“, 2022m.-“Romantizmo keliais“, 2023m-“Pažintis su senuoju Vilniumi“.

Konkursą projektui laimėti organizuoja Jaunimo reikalų agentūra prie Socialinės apsugos ir darbo ministerijos.

Projektų tikslas : plėtoti Lietuvos ir Lenkijos jaunimo bendradarbiavimą, ugdant jaunimo socialines kompetencijas, populiarinant bendros kultūros paveldą.

Projektų uždaviniai : 

1. Atrasti Lietuvos ir Lenkijos kultūros paveldą, analizuojant jaunimo kultūrą, ieškoti panašumų ir mokytis iš skirtumų.

2. Ugdyti mažiau galimybių turinčių jaunuolių socialines, edukacines, asmenines kompetencijas per bendras kūrybines, darbo grupėse, patirtines užduotis. 

3. Sukurti erdvę jaunuolių tarpkultūriniam mokymuisi, siekiant geriau pažinti savo kultūrą sąveikaujant su jaunuoliais iš kitos valstybės, ugdyti pagarbą, toleranciją, bei ieškoti bendrų sąlyčio taškų analizuojant populiariąją kultūrą ir jaunimo realijas bei iššūkius.

Lietuvos – Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis finansuojamas projektas :

2023 m. „Jaunimo sparnai“, kuris vyks liepos-rugpjūčio mėn.Vilniaus rajone.Projekte dalyvaus 30 jaunuolių ir 4 suaugę asmenys; 

Projekto tikslas :

 sukurti dalyvavimo galimybes mažiau galimybių turintiems jaunuoliams gyvenantiems Vilniaus rajone ir jaunuoliams, ukrainiečiams karo pabėgėliams, kurie laikinai gyvena Lietuvoje, bei ugdyti jų socialines, pilietines kompetencijas siekiant padėti jiems integruotis į pilietinę visuomenę.