Lietuvos –Lenkijos jaunimo mainų projektas „Pažintis su senuoju Vilniumi“

VšĮ „SIGNUM INTER“ liepos mėnesį įgyvendino Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų projektą „Pažintis su senuoju Vilniumi“, kuris vyko Valčiūnų kaime, Vilniaus rajone.

Projekte dalyvavo po 10 jaunuolių ir po 2 vadovus iš kiekivienos šalies.Pirmą kartą į tokio formato projektą buvo pakviestas jaunimas iš Šalčininkų rajono, Baltosios Vokės ir Rūdninkų kaimo.Vilniaus rajoną atstovavo jaunimas iš Prūdiškių ir Juodšilių kaimų.
Jau antrus metus iš eilės bendradarbiaujant su Stoczek Lukowski (Lenkija) partneriais, sėkmingam projekto įgyvendinimui buvo išsikelti šie uždaviniai :
1.Minint Vilniaus 700 metines atrasti Lietuvos ir Lenkijos kultūros paveldą ir analizuoti jaunimo kultūrą, ieškant panašumų ir mokantis iš skirtumų. 2. Ugdyti mažiau galimybių turinčių jaunuolių socialines, edukacines, asmenines kompetencijas per bendras kūrybines, darbo grupėse, patirtines užduotis. 3. Sukurti erdvę jaunuolių tarpkultūriniam mokymuisi, siekiant geriau pažinti savo kultūrą sąveikaujant su jaunuoliais iš kitos valstybės, ugdyti pagarbą, toleranciją, bei ieškoti bendrų sąlyčio taškų analizuojant populiariąją kultūrą ir jaunimo realijas ir iššūkius.

Projektas buvo pristatytas ir svečiams iš Vilniaus rajono savivaldybės administracijos, kurie nepasididžiavo, atvyko, palaikė emociškai ir pasidžiaugė organizacijos laimėjimu.Tai – Vilniaus rajono mero patarėjas Ruslan Adaškevič ir Vilniaus rajono vicemerė Edita Tamošiūnaitė.
VšĮ „SIGNUM INTER“ tampriai bendradarbiauja su Jaunimo reikalų koordinatore Juliana Lipinska, kuri taip pat atvyko į projekto pristatymą. Ji visada konsultuoja mūsų organizaciją visais jaunimui aktualiais klausimais, bendradarbiauja ir padeda surasti jaunuolių, kad šie dalyvautų mūsų organizuojamuose renginiuose, projektuose.
VšĮ „SIGNUM INTER“ turi nemažai gerų, ištikimų draugų ir partnerių, kurie per šio projekto pristatymą susipažino su Lietuvos – Lenkijos jaunimu.Tai Šalčininkų rajono jaunimo reikalų koordinatorė Viktorija Rekst, Baltosios Vokės seniūnijos atstovė Julija Janonytė, kuri, beje, ir pakvietė jaunimą dalyvauti šiame projekte, Rukainių gimnazijos direktorius Oleg Nikončik, Rudaminos seniūnas Juzef Šatkevič, savanorė, dirbanti su Nemėžio kaimo vaikais ir jaunimu, Nijolė Luščinskienė ir viešnios iš Vilniaus rajono centrinės bibliotekos : Janina Zubricka, Irena Baranovskaja,Tatjana Kartanovič ir Česlava Šatkevič.
Didelį ačiū tariame, Šalčininkų rajono Baltosios Vokės seniūnijos seniūnui Genadij Baranovič, kuris prisidėjo taip pat prie šio projekto įgyvendinimo, ieškant jaunų žmonių, kurie norėtų dalyvauti abiejų šalių jaunimo mainuose.
Projektą finansavo Lietuvos – Lenkijos jaunimo mainų fondas, konkursą šiam projektui laimėti organizavo Jaunimo reikalų agentūra prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

VŠĮ „SIGNUM INTER“ vėl džiaugiasi laimėtu ir sėkmingai įgyvendintu Lietuvos –Lenkijos jaunimo mainų projektu „Romantizmo keliais“

Vilkiškių kaime (Šalčininkų rajone) sodyboje „Vilkiškės“ įvyko Lietuvos – Lenkijos jaunimo mainų projektas ,,Romantizmo keliais“, kurį laimėjo ir sėkmingai įvykdė organizacija VŠĮ „SIGNUM INTER“ (Vilniaus rajonas, Juodšilių kaimas).Projektą finansavo Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondas, o konkursą organizavo šiam projektui laimėti Jaunimo reikalų agentūra. 

Projekto tikslas – plėtoti Lietuvos ir Lenkijos jaunimo bendradarbiavimą, ugdant jaunimo socialines kompetencijas, analizuojant romantizmo kultūrinį paveldą, bei minint 200-ąsias pirmojo Adomo Mickevičiaus eilėraščių rinkinio metines bei 150-ąsias kompozitoriaus Stanislovo Moniuškos mirties metines.

Romantizmo tema buvo pasirinkta ne atsitiktinai. Nes romantizmas – tai juk  žavėjimasis gamtos grožiu, bendras emocijų pakylėjimas virš proto ir jausmų virš intelekto; tai – posūkis į save ir žmogaus asmenybės, jo nuotaikų ir protinių sugebėjimų nagrinėjimą. Tai priemonė ugdyti jaunuolių emocinio intelekto, savęs pažinimo, asmeninio tobulėjimo kompetencijas ir įgūdžius. Patirtiniai metodai leido jaunuoliams geriau pažinti save ir tobulėti.

Manome, kad šis projektas prisidėjo prie romantizmo kultūrinio paveldo viešinimo ir 200-tųjų pirmojo Adomo Mickevičiaus eilėraščių rinkinio metinių bei 150-tųjų kompozitoriaus Stanislovo Moniuškos mirties metinių minėjimo. Šio romantizmo laikotarpio atstovų kūrybos analizės padėjo abiejų tautų jaunuoliams geriau susipažinti su abiejų tautų paveldu.

Projekto dalyvius iš Lenkijos padėjo surasti Tarptautinės ekonominės kultūros ir turizmo integracijos fondo vadovas  Lenkijoje Longin Kajka.Šis Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų projektas “Romantizmo keliais” buvo skirtas  14-18  metų, mažiau galimybių turinčiam Vilniaus rajono ir  Stoczek Lukowski  vietovių jaunimui. 

Sekmadienį, liepos 24 d. į Vilkiškes atvyko lietuvių 14-16 metų jaunimas iš Vilniaus raj.( Juodšilių, Valčiūnų, Dusinėnų, Kalviškių kaimų) Jie pasitiko svečius iš Lenkijos, kurie atvyko iš Stoczek Lukowski  vietovių. 

Pirmadienį, liepos 25 d. Vilkiškėse įvyko projekto atidarymas, kuriame dalyvavo lenkų ir lietuvių projekto dalyviai, taip pat buvo atvykę svečiai iš Vilniaus rajono savivaldybės administracijos: Kristina Malinovska – socialinių paslaugų šeimai ir vaikui sk.vedėja, Jolanta Lukaševič – socialinių paslaugų šeimai ir vaikui sk.vyr. specialistė, Karol Pacyna – kultūros, sporto ir turizmo sk.vyr. specialistas; iš Vilniaus rajono savivaldybės centrinės bibliotekos atstovės Irena Baranovskaja ir Tatjana Kartanovič; Politikos tyrimų ir analizės instituto ekspertas, jaunimo politikos ekspertas, mokymų vadovas Nerijus Miginis; Vilniaus rajono Pedagoginės psichologinės tarnybos socialinė pedagogė Jovita Bliznikė; Vilniaus rajono Rukainių gimnazijos atstovės Alina Juckevič, Alina Zazeckaja.

Po organizatorių atidarymo įžangos žodžių svečiams ir jaunimui buvo pristatytas Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų projektas ,, Romantizmo keliais“, įvardinti jo tikslai,.uždaviniai bei veiklos.Vėliau parodytas spektaklis, pagal Jono Avyžiaus apysaką ,, Pelė Gudruolė”. Po spektaklio jaunimui bei svečiams buvo įteiktos dovanos su projekto logotipu.Svečiai taip pat tarė daug gerų ir šiltų žodžių projekto dalyviams, Všį „SIGNUM INTER“ vadovei Daivai Norinkevičiūtei“ palinkėdami ir toliau visakeriopos sėkmės tolimesniuose organizacijos darbuose.Svečiai taip pat įteikė vadovei savo dovanas.Vėliau visi buvo pakviesti padaryti bendrą nuotrauką, vyko vaišės.Po pietų jaunimo politikos ekspertas ir mokymų vadovas Nerijus Miginis pravedė užsiėmimus su abiejų šalių jaunimu.Vakarop jaunimas jau daugiau buvo pažįstamas tarpusavyje, žaidė tinklinį ir kitus aktyvius žaidimus.

Antradienį, liepos 26 d. lenkų ir lietuvių jaunimas kartu su vadovais autobusu iš Vilkiškių vyko į Trakus. Kadangi oras buvo nuostabus, jie apsilankė Trakų pilyje, jiems buvo pravesta ekskursija po pilį, lenkų jaunimas kartu su savo vadovais turėjo progą susipažinti su Lietuvos istorija ir pasiklausyti įvairių legendų apie Trakus. Tuomet visi, grįžę iš pilies, galėjo pasivaikščioti, nusifotografuoti ir įsigyti gražių siuvenyrų atminimui. 

Trečiadienį, liepos 27 d. jaunimas aplankė Kauno miestą, M.K.Čiurlionio dailės muziejų, pasivaikščiojo po Kauno senamiestį. Grįžę atgal į Vilkiškes ir pailsėję, susipažino su A. Mickevičiaus kūryba, dalyviai iš Lenkijos supažindino lietuvius su lenkų virtuve, tradicijomis ir kultūra. Vėliau visi mėgavosi pirtimi, kubilu ir galėjo linksmai paplaukioti sodyboje „Vilkiškės“ esančiame tvenkinyje.

Ketvirtadienį, liepos 28 d. visi keliavo į Lietuvos sostinę – Vilnių. Projekto dalyviai apsilankė prie Aušros vartų, galėjo pasivaikščioti po nuostabųjį Vilniaus senamiestį, pabuvojo Gedimino bokšte ir išklausė istorijas apie Lietuvos kunigaikščius ir senąjį Vilnių. Grįžę iš įdomios ekskursijos, jaunimas susipažino su S. Moniuškos kūryba, o vėliau vyko lietuvių vakaronė, kurioje Lietuvos jaunimas lenkams pristatė tradicinius valgius, taip pat supažindino su lietuvių kultūra ir papročiais.

Penktadienį, liepos 29 d. jaunimas plaukė baidarėmis 12 km Merkio upe. Visi patyrė įdomius, džiaugsmingus ir nepamirštamus įspūdžius. Po pietų vyko viktorinos apie Lietuvos istoriją, A. Mickevičiaus ir S. Moniuškos kūrybą, apie lietuvių ir lenkų tradicinius valgius, tradicijas ir kultūras.

Šeštadienį, liepos 30 d.jaunimas po pusryčių aplankė šalia  esantį Vilkiškių dvarą, kuris įsikūręs – vaizdingoje vietoje XIX a., ant Merkio kranto, grožėjosi aplink dvaro rūmus esančiu valstybės saugomu parku su liepų alėjomis ir pasivaikščiojimo takais.

Vilkiškių dvarą Merkio slėnyje 1847 m. pastatė bajorų Domochovskių šeima. Dvaro rūmus – medinės architektūros, gausiais raižiniais puoštą vienaukštį pastatą, iškilusį ant aukštos akmeninės pamūrės – apjuosė išpuoselėtu parku su liepų ir ąžuolų alėjomis, maumedžių giraite. Tačiau šeimininkai neilgai visu tuo džiaugėsi, nes 1863 m., už dalyvavimą sukilime, carinė valdžia dvarą iš Domochovskių konfiskavo. Sovietmečiu ir nepriklausomybės metais iki 2008 m. Vilkiškių dvaro rūmuose veikė mokykla.

            Šiuo metu ant pro pat dvarą pratekančio Merkio kranto yra įrengta poilsio zona su pavėsinėmis, stalais, kepsninėmis, laužavietėmis, persirengimo kabinomis ir lieptu. Šia stovyklaviete gali naudotis, tiek dažnai Merkiu praplaukiantys baidarininkai, tiek paiškylauti nusprendę dvaro bei parko lankytojai.

Vakare vyko projekto aptarimas – refleksija.Jaunimas galėjo padiskutuoti ir aptarti projektą, kas patiko ir

kas ne, ko naujo išmoko, kaip praleido laiką ir ką patyrė bei suprato projekto metu..

Sekmadienį, liepos 31 d. papusryčiavę, dalyviai iš Lenkijos atsisveikino su lietuviais, palinkėdami vieni kitiems gerų likusių šiltų vasaros dienų, sėkmės kituose projektuose, patiriant dar geresnių emocijų.

 

Organizacija „VŠĮ „SIGNUM INTER“ nuoširdžiai dėkoja visiems prisidėjusiems prie šio projekto įgyvendinimo, o ypač – projekto svečiams, kurie nepasididžiavo, atvyko, palaikė emociškai ir pasidžiaugė organizacijos laimėjimu.