Sporto projektas „ Ateikime-dalyvaukime-laimėkime“

Spalio 21d. VšĮ „SIGNUM INTER“ pirmą kartą organizavo šaškių ir šachmatų varžybas, kurios vyko Vilniaus rajone, Valčiūnų kaime.

Į varžybas susirinko šaškių ir šachmatų mėgėjai iš pačios Nemenčinės ir jos apylinkinių kaimų, Juodšilių, Prūdiškių bei Valčiūnų. Varžybos vyko šveicariška sistema.Šaškių varžybose dalyvavo 10 dalyvių, o šachmatų – 18.
Projektą finansavo Vilniaus rajono savivaldybė.
Šaškių turnyro prizininkai:
1 vieta – Arūnas Račkauskas;
2 vieta – Irena Girdžiūtė;
3 vieta – Hubertas Stasiukevič.
Šachmatų turnyro prizininkai:
Suaugusių vyrų kategorijoje:
1 vieta –Zbignev Bortkievič;
2 vieta – Vitalij Krukovskij;
3 vieta – Simonas Bauža.
Moterų kategorijoje:
1 vieta- Irena Girdžiūtė
Jaunimo kategorijoje:
1 vieta – Margarita Ševcova;
2 vieta – Hubertas Stasiukevič;
3 vieta – Marija Ševtsova.
Vaikų kategorijoje :
1 vieta – Kiril Cukanov;
2 vieta – Antonij Khalupko;
Spalio 26-27d. VšĮ „SIGNUM INTER“ surengė dar vienas sporto varžybas, kurios vyko Kalviškėse, pagal Vilniaus rajono savivaldybės finansuojamą projektą „Ateikime-dalyvaukime-laimėkime“.
Atvykę dalyviai savo jėgas išbandė šiose sporto rungtyse : stalo tenisas, stalo futbolas, smiginis, kvadratas, įvairios estafetės su kamuoliu.
Kievienos rungties 1-3 vietų laimėtojai buvo apdovanoti medaliais ir taurėmis.Visi dalyviai gavo po atminimo dovanėlę.
Po rungčių dalyviai išsirinko labiausiai mėgiamą sporto rungtį – tai stalo futbolas.

Stovykla „Mūsų vasara“

Ši stovykla buvo skirta mokiniams iš Lietuvos ir Ukrainos,
kurie šiuo metu gyvena ir mokosi Lietuvoje, tai – 7-14  metų amžiaus mokiniai, gyvenantys Vilniaus
rajone (Rukainių, Zujunų, Juodšilių, Valčiūnų k.) ir Vakarų Lietuvoje
(Klaipėda, Palanga Šventoji).Į šį projektą įtraukėme tokius mokinius, kurie
dalyvavo pirmą kartą tokio pobūdžio stovykloje, ypatingai  stengėmės pritraukti mažiau galimybių
turinčius vaikus ir kurie yra iš socialiai remtinų šeimų.Projektas, kuriame susitiko dviejų kultūrų mokiniai labai prisidėjo
prie mokinių fizinio aktyvumo skatinimo, socialinių-emocinių kompetencijų
ugdymo, kur buvo naudojami aktyvūs mokymosi metodai darbas
individualiai ir grupėse, pokalbiai, refleksijos, grįžtamojo ryšio sesija,
įsivertinimas)Stovykloje veiklos buvo skirtos tarpkultūriniam Lietuvos
Respublikos ir Ukrainos pažinimui, pilietiškumo ir kūrybiškumo ugdymui.Projektas prisidėjo prie tolerancijos ugdymo, mokiniai
užmezgė tarpusavio santykius, kurie padės ateityje  jiems ir toliau asmeniškai tobulėti,
pozityviai keistis, skatins kiekvieno pilietiškumą, įsitraukimą į visuomeninį
ir/ar bendruomeninį gyvenimą, drąsą atvirai kalbėti ir nebijoti reikšti savo
nuomonės, būti solidariais bei aktyviais vietos bendruomenės nariais. Stovykloje
„ Mūsų vasara“ dalyvavo  72 mokiniai, iš
kurių pusę sudarė ukrainiečiai.Mokiniai stovyklavo Vilniaus rajone, Juodšilių seniūnijai priklausančiame
Valčiūnų kaime.inicijavo ir finansavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, konkurso
organizatorė – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo agentūra (buvęs –
LŠMNC)Nuoširdžiai
dėkojame už pagalbą įgyvendinant tokio pobūdžio projektą Rukainių gimnazijos direktoriui Olegui  Nikončik ir tos pačios gimnazijos bibliotekininkei
Alinai Juckevič, Zujūnų gimnazijos direktoriuiMarekui
Pščolovski, Klaipėdos m.ukrainiečių
tradicinės kultūros ir folkloro klubo „Prosvit“ pirmininkei Irenai Petrulionienei,
savanorėms Gintarei Daniūnienei, Irenai Neustrojevai, Galinai Andrijauskienei,
Irinai  Holoborodko,ai
ir Olgai
Dmitriievai.

Lietuvos –Ukrainos projektas „Jaunimo sparnai“

Šiam projektui gauti finansavimą pavyko ne iš pirmo karto. Ukrainos jaunimo mainų Lietuvos –Ukrainos jaunimo mainų taryba.2023 m. jaunimo mainai vyko Vilniaus rajone, Galinių kaime, sodyboje „Žalias kampas“ rugpjūčio 07-14 d. d., kurie buvo skirti Lietuvos jaunimui ir Ukrainos jaunimo grupei, šiuo metu gyvenančiai Lietuvoje. Dalyvių amžius nuo 14-17 metų. Šiuos jaunimo mainus Lietuvą atstovavo jaunimas iš Juodšilių k., Valčiūnų k., Parudaminio k., Beržiškių k. ir Riešės sen. kaimų,  o Ukrainą – jaunimo grupė iš Ukrainos, kuri dėl karo veiksmų jų šalyje, gyvena šiuo metu Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centre bei mokosi Vilniaus rajono Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio gimnazijoje. Taip pat buvo pakviestas ukrainiečių jaunimas dar  ir iš Vilniaus miesto. Prieš projekto rašymą, susitikome su ukrainiečių jaunimo grupe. Teko giliau įsigilinti į kiekvieno iš jų gyvenimo istoriją. Visos jos yra labai panašios ir skaudžios. Susprogdinti namai Ukrainoje, netektis vieno iš tėvų, gyvenimas svetimoje šalyje, kalbos nežinojimas – visa tai motyvavo mūsų organizaciją dar daugiau dirbti ir padėti tokių jaunuolių labui. Projekto metu vykę įvairūs mokymai jaunimui, pažintiniai vizitai į jaunimo centrus, kultūriniai vakarai, susitikimai su įvairaus amžiaus Valčiūnų, Parudaminio ir Riešės bendruomenės nariais labai stipriai prisidėjo prie jaunimo gerovės, laisvalaikio praleidimo, asmeninių, socialinių ir komunikavimo kompetencijų ugdymo. Jaunuoliai ugdė savo toleranciją, užmezgė tarpusavio santykius, kurie ateityje turėtų padėti jiems asmeniškai tobulėti ir pozityviai keistis, skatinti jų pilietiškumą, įsitraukimą į visuomeninį ir/ar bendruomeninį gyvenimą, drąsą kalbėti atvirai ir nebijoti reikšti savo nuomonės, būti solidariais bei aktyviais vietos bendruomenės nariais.Visi jaunuoliai dalyvavo tokio tipo projekte pirmą kartą. Esame organizacija, kuri dirba su jaunimu ne pirmus metus. Mūsų organizacija veikia vietos lygmeniu, dirbame su Juodšilių ir aplinkinių seniūnijų jaunimu Vilniaus rajone. Jaunuoliai patiria didelę socialinę, kultūrinę atskirtį, nes čia gyvena daug tautinių mažumų jaunimo, ekonominė situacija yra sudėtinga, nes šeimos susiduria su iššūkiais, kaip priklausomybės, darbo stoka, valstybinės kalbos nemokėjimas. Todėl mes siekiame sukurti įvairias dalyvavimo galimybes mažiau galimybių turintiems jaunuoliams. Manome, kad šio projekto įgyvendinimas padės jaunuoliams dar labiau integruotis į mūsų veiklas: vaikų dienos centro, Juodšilių atviros jaunimo erdvės ir mobilų darbą su jaunimu. Džiaugiamės, kad užmegztas ryšys su Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centru tęsis ir toliau. Ruošiamasi pasirašyti tarpusavio bendradarbiavimo sutartį. Dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie šio projekto: konsultavo projekto rašymo klausimais, surado partnerius, suorganizavo susitikimą su jaunuoliais ir jų tėvais, nuolat siūlė pagalbą projekto eigoje. Tai – Politikos tyrimų ir analizės instituto ekspertas, jaunimo politikos ekspertas, mokymų vadovas Nerijus Miginis; Vilniaus rajono Jaunimo reikalų koordinatorė Juliana Lipinska; Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro direktorė Justina Turbienė, direktorės pavaduotoja Sabina Gucevič ir Globos centro Globos koordinatorė Andželika  Bagočiūnienė.
Lietuvos –Ukrainos jaunimo mainų projekto „Jaunimo sparnai“ tikslas – sukurti dalyvavimo galimybes mažiau galimybių turintiems jaunuoliams gyvenantiems Vilniaus rajone ir jaunuoliams, ukrainiečiams karo pabėgėliams, kurie laikinai gyvena Lietuvoje, bei ugdyti jų socialines, pilietines kompetencijas siekiant padėti jiems integruotis į pilietinę visuomenę – buvo pasiektas.

Pasiekti rezultatai po įvykusių Lietuvos –Ukrainos jaunimo mainų projekto „Jaunimo sparnai“

Projekto dalyviai ir vykdytojai: Lietuva -15 dalyvių (7 vaikinai ir 8 merginos) 14-17 m.amžiaus.Vadovai -2 (vyras ir moteris , jauni žmonės iki 29 m.amžiaus) Ukraina-15 dalyvių (8 vaikinai ir 7 merginos) 14-17 m.amžiaus.Vadovai -2 (vyras ir moteris , virš 30m.amžiaus) Įtrauktos 2 bendruomenės, ugdymo įstaigų atstovai. Atliepti dalyvių poreikiai. Dalyviai patobulino savo asmenines, socialines, bendradarbiavimo, kūrybiškumo, edukacines, emocines kompetencijas. Taip pat susipažino su įvairiomis šiuolaikinėmis technologijomis, bei patyrė įvairias kūrybines technikas, įgyjo žinių apie dalyvavimą, jaunimo organizacijas, pilietiškumą. Viešindami šį projektą abiejų šalių jaunimas įgyjo viešo kalbėjimo įgūdžių, mokėsi komunikacijos socialiniuose tinkluose. Kai kurie jaunuoliai pirmą kartą bendravo su užsieniečiais. Jaunuoliai praplėtė savo patirtį įgyvendinant tokį tarptautinį projektą. Naudojant istorijų pasakojimo metodą, jie ir toliau skleidžia informaciją apie jaunimo mainų tarybą, jaunuolių integracijos ir draugystės istorijas, kuria teigiamą požiūrį į ukrainiečius karo pabėgėlius Lietuvoje. 

Organizacija VŠĮ “SIGNUM INTER” sustiprino savo bendradarbiavimą su Vilniaus rajono savivaldybe, užmezgė santykius su. jaunimo grupe ir vadovais iš Ukrainos.Ji skleidžia žinią apie Lietuvos – Ukrainos jaunimo mainų tarybą, viešindama šį projektą. Projektui pasibaigus, vyksta ir tolesnis bendradarbiavimas su ukrainiečiais : bendri renginiai, išvykos, naujų projektų rašymas  ir t.t.

Lietuvos –Lenkijos jaunimo mainų projektas „Pažintis su senuoju Vilniumi“

VšĮ „SIGNUM INTER“ liepos mėnesį įgyvendino Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų projektą „Pažintis su senuoju Vilniumi“, kuris vyko Valčiūnų kaime, Vilniaus rajone.

Projekte dalyvavo po 10 jaunuolių ir po 2 vadovus iš kiekivienos šalies.Pirmą kartą į tokio formato projektą buvo pakviestas jaunimas iš Šalčininkų rajono, Baltosios Vokės ir Rūdninkų kaimo.Vilniaus rajoną atstovavo jaunimas iš Prūdiškių ir Juodšilių kaimų.
Jau antrus metus iš eilės bendradarbiaujant su Stoczek Lukowski (Lenkija) partneriais, sėkmingam projekto įgyvendinimui buvo išsikelti šie uždaviniai :
1.Minint Vilniaus 700 metines atrasti Lietuvos ir Lenkijos kultūros paveldą ir analizuoti jaunimo kultūrą, ieškant panašumų ir mokantis iš skirtumų. 2. Ugdyti mažiau galimybių turinčių jaunuolių socialines, edukacines, asmenines kompetencijas per bendras kūrybines, darbo grupėse, patirtines užduotis. 3. Sukurti erdvę jaunuolių tarpkultūriniam mokymuisi, siekiant geriau pažinti savo kultūrą sąveikaujant su jaunuoliais iš kitos valstybės, ugdyti pagarbą, toleranciją, bei ieškoti bendrų sąlyčio taškų analizuojant populiariąją kultūrą ir jaunimo realijas ir iššūkius.

Projektas buvo pristatytas ir svečiams iš Vilniaus rajono savivaldybės administracijos, kurie nepasididžiavo, atvyko, palaikė emociškai ir pasidžiaugė organizacijos laimėjimu.Tai – Vilniaus rajono mero patarėjas Ruslan Adaškevič ir Vilniaus rajono vicemerė Edita Tamošiūnaitė.
VšĮ „SIGNUM INTER“ tampriai bendradarbiauja su Jaunimo reikalų koordinatore Juliana Lipinska, kuri taip pat atvyko į projekto pristatymą. Ji visada konsultuoja mūsų organizaciją visais jaunimui aktualiais klausimais, bendradarbiauja ir padeda surasti jaunuolių, kad šie dalyvautų mūsų organizuojamuose renginiuose, projektuose.
VšĮ „SIGNUM INTER“ turi nemažai gerų, ištikimų draugų ir partnerių, kurie per šio projekto pristatymą susipažino su Lietuvos – Lenkijos jaunimu.Tai Šalčininkų rajono jaunimo reikalų koordinatorė Viktorija Rekst, Baltosios Vokės seniūnijos atstovė Julija Janonytė, kuri, beje, ir pakvietė jaunimą dalyvauti šiame projekte, Rukainių gimnazijos direktorius Oleg Nikončik, Rudaminos seniūnas Juzef Šatkevič, savanorė, dirbanti su Nemėžio kaimo vaikais ir jaunimu, Nijolė Luščinskienė ir viešnios iš Vilniaus rajono centrinės bibliotekos : Janina Zubricka, Irena Baranovskaja,Tatjana Kartanovič ir Česlava Šatkevič.
Didelį ačiū tariame, Šalčininkų rajono Baltosios Vokės seniūnijos seniūnui Genadij Baranovič, kuris prisidėjo taip pat prie šio projekto įgyvendinimo, ieškant jaunų žmonių, kurie norėtų dalyvauti abiejų šalių jaunimo mainuose.
Projektą finansavo Lietuvos – Lenkijos jaunimo mainų fondas, konkursą šiam projektui laimėti organizavo Jaunimo reikalų agentūra prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

VŠĮ „SIGNUM INTER“ vėl džiaugiasi laimėtu ir sėkmingai įgyvendintu Lietuvos –Lenkijos jaunimo mainų projektu „Romantizmo keliais“

Vilkiškių kaime (Šalčininkų rajone) sodyboje „Vilkiškės“ įvyko Lietuvos – Lenkijos jaunimo mainų projektas ,,Romantizmo keliais“, kurį laimėjo ir sėkmingai įvykdė organizacija VŠĮ „SIGNUM INTER“ (Vilniaus rajonas, Juodšilių kaimas).Projektą finansavo Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondas, o konkursą organizavo šiam projektui laimėti Jaunimo reikalų agentūra. 

Projekto tikslas – plėtoti Lietuvos ir Lenkijos jaunimo bendradarbiavimą, ugdant jaunimo socialines kompetencijas, analizuojant romantizmo kultūrinį paveldą, bei minint 200-ąsias pirmojo Adomo Mickevičiaus eilėraščių rinkinio metines bei 150-ąsias kompozitoriaus Stanislovo Moniuškos mirties metines.

Romantizmo tema buvo pasirinkta ne atsitiktinai. Nes romantizmas – tai juk  žavėjimasis gamtos grožiu, bendras emocijų pakylėjimas virš proto ir jausmų virš intelekto; tai – posūkis į save ir žmogaus asmenybės, jo nuotaikų ir protinių sugebėjimų nagrinėjimą. Tai priemonė ugdyti jaunuolių emocinio intelekto, savęs pažinimo, asmeninio tobulėjimo kompetencijas ir įgūdžius. Patirtiniai metodai leido jaunuoliams geriau pažinti save ir tobulėti.

Manome, kad šis projektas prisidėjo prie romantizmo kultūrinio paveldo viešinimo ir 200-tųjų pirmojo Adomo Mickevičiaus eilėraščių rinkinio metinių bei 150-tųjų kompozitoriaus Stanislovo Moniuškos mirties metinių minėjimo. Šio romantizmo laikotarpio atstovų kūrybos analizės padėjo abiejų tautų jaunuoliams geriau susipažinti su abiejų tautų paveldu.

Projekto dalyvius iš Lenkijos padėjo surasti Tarptautinės ekonominės kultūros ir turizmo integracijos fondo vadovas  Lenkijoje Longin Kajka.Šis Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų projektas “Romantizmo keliais” buvo skirtas  14-18  metų, mažiau galimybių turinčiam Vilniaus rajono ir  Stoczek Lukowski  vietovių jaunimui. 

Sekmadienį, liepos 24 d. į Vilkiškes atvyko lietuvių 14-16 metų jaunimas iš Vilniaus raj.( Juodšilių, Valčiūnų, Dusinėnų, Kalviškių kaimų) Jie pasitiko svečius iš Lenkijos, kurie atvyko iš Stoczek Lukowski  vietovių. 

Pirmadienį, liepos 25 d. Vilkiškėse įvyko projekto atidarymas, kuriame dalyvavo lenkų ir lietuvių projekto dalyviai, taip pat buvo atvykę svečiai iš Vilniaus rajono savivaldybės administracijos: Kristina Malinovska – socialinių paslaugų šeimai ir vaikui sk.vedėja, Jolanta Lukaševič – socialinių paslaugų šeimai ir vaikui sk.vyr. specialistė, Karol Pacyna – kultūros, sporto ir turizmo sk.vyr. specialistas; iš Vilniaus rajono savivaldybės centrinės bibliotekos atstovės Irena Baranovskaja ir Tatjana Kartanovič; Politikos tyrimų ir analizės instituto ekspertas, jaunimo politikos ekspertas, mokymų vadovas Nerijus Miginis; Vilniaus rajono Pedagoginės psichologinės tarnybos socialinė pedagogė Jovita Bliznikė; Vilniaus rajono Rukainių gimnazijos atstovės Alina Juckevič, Alina Zazeckaja.

Po organizatorių atidarymo įžangos žodžių svečiams ir jaunimui buvo pristatytas Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų projektas ,, Romantizmo keliais“, įvardinti jo tikslai,.uždaviniai bei veiklos.Vėliau parodytas spektaklis, pagal Jono Avyžiaus apysaką ,, Pelė Gudruolė”. Po spektaklio jaunimui bei svečiams buvo įteiktos dovanos su projekto logotipu.Svečiai taip pat tarė daug gerų ir šiltų žodžių projekto dalyviams, Všį „SIGNUM INTER“ vadovei Daivai Norinkevičiūtei“ palinkėdami ir toliau visakeriopos sėkmės tolimesniuose organizacijos darbuose.Svečiai taip pat įteikė vadovei savo dovanas.Vėliau visi buvo pakviesti padaryti bendrą nuotrauką, vyko vaišės.Po pietų jaunimo politikos ekspertas ir mokymų vadovas Nerijus Miginis pravedė užsiėmimus su abiejų šalių jaunimu.Vakarop jaunimas jau daugiau buvo pažįstamas tarpusavyje, žaidė tinklinį ir kitus aktyvius žaidimus.

Antradienį, liepos 26 d. lenkų ir lietuvių jaunimas kartu su vadovais autobusu iš Vilkiškių vyko į Trakus. Kadangi oras buvo nuostabus, jie apsilankė Trakų pilyje, jiems buvo pravesta ekskursija po pilį, lenkų jaunimas kartu su savo vadovais turėjo progą susipažinti su Lietuvos istorija ir pasiklausyti įvairių legendų apie Trakus. Tuomet visi, grįžę iš pilies, galėjo pasivaikščioti, nusifotografuoti ir įsigyti gražių siuvenyrų atminimui. 

Trečiadienį, liepos 27 d. jaunimas aplankė Kauno miestą, M.K.Čiurlionio dailės muziejų, pasivaikščiojo po Kauno senamiestį. Grįžę atgal į Vilkiškes ir pailsėję, susipažino su A. Mickevičiaus kūryba, dalyviai iš Lenkijos supažindino lietuvius su lenkų virtuve, tradicijomis ir kultūra. Vėliau visi mėgavosi pirtimi, kubilu ir galėjo linksmai paplaukioti sodyboje „Vilkiškės“ esančiame tvenkinyje.

Ketvirtadienį, liepos 28 d. visi keliavo į Lietuvos sostinę – Vilnių. Projekto dalyviai apsilankė prie Aušros vartų, galėjo pasivaikščioti po nuostabųjį Vilniaus senamiestį, pabuvojo Gedimino bokšte ir išklausė istorijas apie Lietuvos kunigaikščius ir senąjį Vilnių. Grįžę iš įdomios ekskursijos, jaunimas susipažino su S. Moniuškos kūryba, o vėliau vyko lietuvių vakaronė, kurioje Lietuvos jaunimas lenkams pristatė tradicinius valgius, taip pat supažindino su lietuvių kultūra ir papročiais.

Penktadienį, liepos 29 d. jaunimas plaukė baidarėmis 12 km Merkio upe. Visi patyrė įdomius, džiaugsmingus ir nepamirštamus įspūdžius. Po pietų vyko viktorinos apie Lietuvos istoriją, A. Mickevičiaus ir S. Moniuškos kūrybą, apie lietuvių ir lenkų tradicinius valgius, tradicijas ir kultūras.

Šeštadienį, liepos 30 d.jaunimas po pusryčių aplankė šalia  esantį Vilkiškių dvarą, kuris įsikūręs – vaizdingoje vietoje XIX a., ant Merkio kranto, grožėjosi aplink dvaro rūmus esančiu valstybės saugomu parku su liepų alėjomis ir pasivaikščiojimo takais.

Vilkiškių dvarą Merkio slėnyje 1847 m. pastatė bajorų Domochovskių šeima. Dvaro rūmus – medinės architektūros, gausiais raižiniais puoštą vienaukštį pastatą, iškilusį ant aukštos akmeninės pamūrės – apjuosė išpuoselėtu parku su liepų ir ąžuolų alėjomis, maumedžių giraite. Tačiau šeimininkai neilgai visu tuo džiaugėsi, nes 1863 m., už dalyvavimą sukilime, carinė valdžia dvarą iš Domochovskių konfiskavo. Sovietmečiu ir nepriklausomybės metais iki 2008 m. Vilkiškių dvaro rūmuose veikė mokykla.

            Šiuo metu ant pro pat dvarą pratekančio Merkio kranto yra įrengta poilsio zona su pavėsinėmis, stalais, kepsninėmis, laužavietėmis, persirengimo kabinomis ir lieptu. Šia stovyklaviete gali naudotis, tiek dažnai Merkiu praplaukiantys baidarininkai, tiek paiškylauti nusprendę dvaro bei parko lankytojai.

Vakare vyko projekto aptarimas – refleksija.Jaunimas galėjo padiskutuoti ir aptarti projektą, kas patiko ir

kas ne, ko naujo išmoko, kaip praleido laiką ir ką patyrė bei suprato projekto metu..

Sekmadienį, liepos 31 d. papusryčiavę, dalyviai iš Lenkijos atsisveikino su lietuviais, palinkėdami vieni kitiems gerų likusių šiltų vasaros dienų, sėkmės kituose projektuose, patiriant dar geresnių emocijų.

 

Organizacija „VŠĮ „SIGNUM INTER“ nuoširdžiai dėkoja visiems prisidėjusiems prie šio projekto įgyvendinimo, o ypač – projekto svečiams, kurie nepasididžiavo, atvyko, palaikė emociškai ir pasidžiaugė organizacijos laimėjimu.