Sporto projektai

Skirti vaikams, jaunimui, suaugusiems ir senjorams užsiimti fizine veikla, taip skatinant jų fizinį aktyvumą ir populiarinant tam tikras jų mėgiamas sporto šakas.

Sėkmingai įvykdytas 2020 – 2022 metais projektas Nr. SRF-FAV-2020-1-0352 „ SPORTUOK IR BŪK SVEIKAS“, kuris buvo finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, projektą administravo Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas.

Nuo 2021 metų lėšų vykdomi 1 dienos sporto renginiai, kurie suburia vienon draugėn visus, gyvenančius 


šalia kartų žmones, tai vaikai, jaunimas, suaugę, senjorai..Finansuoja Vilniaus rajono savivaldybė.2021 metais 


gautas finansavimas -650 eurų; 2022 metais –900 eurų, 2023m.-1400 eurų.