Neformalus ugdymas

Mūsų įstaiga siūo šiuos neformalaus ugdymo būrelius„Anglų kalba pradinukams“, „Anglų kalba vyresniems“, „Kiną kuriame kartu“, “Kino pasaulyje“, „Šachmatų ABC“, „Žaiskime šachmatais“, „Šokių magija“, „Robotika ir automatika“, „Taisyklinga lietuvių kalba“, „Pilietiškumo ugdymas“.