Kelrodė žvaigždė-2

Mobiliojo darbo su jaunimu projektas „Kelrodė žvaigždė-2“ – skirtas 13-29 m. jaunimui gyvenančiam Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje.Vykdydami šį projektą sieksime padėti jaunam žmogui turiningai praleisti laisvalaikį, visapusiškai jį ugdant, socialiai integruojant bei įgalinant jį aktyviai veikti savo gyvenamojoje teritorijoje.

Vilniaus rajonas –  ypatingas, nes čia gyvena daug tautinių mažumų, šiuo projektu stengsimės pritraukti įvairių tautybių jaunimą, integruoti juos į bendruomenės veiklas.

Mobilus darbas planuojamas vykdyti keturiose Vilniaus rajono kaimiškose  vietovėse (Valčiūnai, Parudaminys, Kyviškės, Rukainiai) apimant keturių seniūnijų (Juodšilių, Marijampolio, Šatrininkų ir Rukainių) teritorijas, į kurias 2 jaunimo darbuotojų komanda vyks kiekvieną savaitę ir vykdys mobilų darbą su jaunais žmonėmis.

Tikslas : padėti Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančiam, jaunam žmogui turiningai praleisti laisvalaikį, visapusiškai jį ugdant, socialiai integruojant bei įgalinant jį aktyviai  veikti savo gyvenamojoje teritorijoje.

Mūsų uždaviniai :

1.Projekto viešinimas Valčiūnų, Parudaminio, Kyviškių, Rukainių kaimuose, Vilniaus rajono savivaldybės ir mūsų organizacijos internetinėse svetainėse, straipsniai spaudoje.

2.Mobilios išvykos į 4 kaimo vietoves : Valčiūnai, Parudaminys, Kyviškės ir Rukainiai. 

3.Bendruomeninių veiklų  ir jaunimo vasaros stovyklų organizavimas.

4. Vakaronių ir pažintinių seminarų “Ateik ir tu” organizavimas, kur ypatingas dėmesys bus skiriamas mažiau galimybių turinčio ir atskirtį savo soc.aplinkoje patiriančiam jaunimui.

5. Individualus darbas su jaunais žmonėmis, jų tėvais ir artimaisiais.

6. Mobilaus darbo su jaunimu vykdytojų komandos kompetencijų kėlimas.