Komleksinės paslaugos Vilniaus rajono šeimoms
Projektas yra bendrai finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Valstybės biudžeto lėšų.

Informacija apie paslaugų teikimą :

1.Įvairūs šeimos stiprinimo grupiniai užsiėmimai.

2.Įvairūs šeimų mokymai profesinio orientavimo, finansų, apskaitos, planavimo ir valdymo
srityje, specialistų konsultacijos.

3.Šeimų klubų veikla.

 Projekto tikslas:

1.Stiprinti tėvų ir vaikų tarpusavio ryšį.Mokyti kurti namuose atmosferą, kurioje visi
šeimos nariai pasitikėtų vieni kitais, vyrautų pozityvi nuotaika ir saugumas.

2.Padėti šeimoms surasti savo stipriąsias savybes, padėti susiorientuoti ir prisitaikyti
prie gyvenimo esamų sąlygų, išmokyti priimti iššūkius, padėti kelti savo esamą kvalifikaciją.

3.Skatinti naujas bendravimo su šeima formas, dalintis gerąja patirtimi vaikų auklėjimo,
ugdymo klausimais ir mokintis kartu su vaikais turiningai leisti laisvalaikį.

 Laukiami rezultatai :

 1.Artimiau pažins vieni kitus, pradės dažniau burtis, labiau įsitrauks į bendruomenės
kultūrinį ir socialinį gyvenimą.

2.Labiau susiorientuos profesijos keitimo ar pasirinkimo srityje, įgys daugiau finansų
planavimui ir valdymui reikalingų aktualių ir realiai pritaikomų žinių, sužinos
kaip galima padidinti savo pajamas, kad galėtų pilnavertiškai gyventi.

3.Labiau susidraugaus, atsivers, susilies į vieną bendruomenę ir patirs daug gerų, šiltų
ir sveikų emocijų.Šeimos nariai pasidarys supratingesni ir draugiškesni vieni kitiems.