Juodšilių atvira jaunimo erdvė

Projektas “Juodšilių atvira jaunimo erdvė – 2022m.” yra skirtas 13-29 m. jaunimui gyvenančiam  Rudaminos, Juodšilių, Marijampolio sen.pagal teritoriją Erdvėje yra sudaryta  galimybė jaunimui saugiai leisti laisvalaikį, čia jie gali tiesiog pabūti, užsiimti įdomia jiems veikla, paruošti pamokas, pasikonsultuoi su specialistais: psichologu, soc.pedagogu jiems rūpimomis temomis.Čia vyksta diskusijos, pokalbiai, teatro , dailės, kino užsiėmimai.Žaidžiami įvairūs stalo žaidimai (šaškės, šachmatai ir kiti)

Tikslas : sudaryti jaunuoliams galimybę saugiai leisti laiką atviroje jaunimo erdvėje, ugdyti jų gyvenimo įgūdžius  bei padėti užsiimti prasminga veikla, ypatingą dėmesį skiriant mažiau galimybių turintiems jaunuoliams.

 Mūsų uždaviniai :

1.Sieksime įtraukti kuo daugiau socialinę atskirtį patiriančius jaunuolius.

2.Į užsiėmimų organizavimą bei įgyvendinimą labiau įtrauksime pačius erdvės lankytojus.  

3.Organizuosime  veiklas, atitinkančias lankytojų poreikius ir lūkesčius bei darbuotojų gebėjimus ir interesus, tarp jų – neformalaus ugdymo užsiėmimus, patikrintas jau ir pasiteisinusias veiklas, kūrybinius projektus. 

4.Ypatingą dėmesį skirsime mažiau galimybių turinčiam, mažiau motyvuotam jaunimui, kuris dėl įvairių priežasčių neturi galimybių ar nenori įsitraukti  į bendruomenės veiklą, nemato savo gyvenime tikslo, stokoja motyvacijos mokytis, kūrybiškai tvarkyti savo kasdienybę, yra linkęs nusikalsti, vartoja alkoholį ar kitas svaiginamąsias medžiagas. 

5.Organizuosime turiningas ir įdomias vasaros stovyklas.

6.Kviesimės visą jaunimą ateiti,  išgerti arbatos, pasivaišinti skanėstais, ar tiesiog pabūti, stebėti viską iš šalies.

 Projekto santrauka :

Mūsų AJE skirta jaunimui, kurie susidūria su įvairiais gyvenimo iššūkiais, sunkiomis problemomis, neturi motyvacijos, nežino ar nenori realizuoti savęs, nesimoko, nedirba.Mes esame tie-kas nori ir gali jiems padėti. Dirbsime antradieniai, trečiadieniais ir ketvirtadieniais 15-19 val., adresu Šilo g.2, Kalviškės, Vilniaus rajonas.Jaunimo lauks jaunimo darbuotojas.Penktadieniais konsultuos savanorė psichologė-psichoterapeutė tomis valandomis, kada jaunuoliams bus patogu.Projektą padės vykdyti dar dvi savanorės- edukologė ir soc.pedagogė.Kviesimės jaunuolius ir į kitas nuomuojamas patalpas Valčiūnuose -kitomis dienomis pirmad. penktad., šeštad. .kur yra sporto salė, stalo žaidimų ir poilsio kambariai, taip pat meno studija. Sėkmingai antrus metus vykdome šį projektą ir norime jį tęsti. Kviesimės jaunuolius ir į kitas savo nuomuojamas patalpas Valčiūnuose ki 2022 m.pradėsime organizuoti kartą per ketvirtį 2 dienų išvažiuojamuosius mokymus “Kviečiame ir TAVE” jaunimui kaimo sodyboje Vilkiškėse.Mokymai bus skirti motyvuoti jaunuolius, skatinti aktyviai dalyvauti.Mokymų metu su jaunimu bus dirbama asmeninio pažinimo, verslumo, temomis. 2022m.užmegsime ryšius su dar 2 jaunimo centrais, kas leis mums dar daugiau semtis patirties, taip tobulėti ir siekti užsibrėžtų tikslų. Apskaitą tvarkys UAB “Balsofta”, turintį didelę patirtį buhalterinės apskaitos srityje, vyr.finansininkė Regina Rešetnikova. Darbuotojui bus mokamas darbo užmokestis,soc.draudimo mokesčiai nurodyta sąmatoje. Bus perkamos lektoriaus/mokymo vadovo paslaugos, skirtos kelti darbuotojų ir savanorių, dalyvaujančių mūsų projekte ,kompetencijas, kvalifikaciją. Maisto paketai (cukrus, arbata, kava, sausainiai),skrajutės, puodeliai, marškinėliai, ženkliukai -visa tai, bus skirta viešinimui ir vykdant jaunimo veiklas, vasaros jaunimo stovyklas, organizuojant jaunimo mokymus/ renginius, pritraukiant mažiau galimybių turintį jaunimą.