Juodšilių atvira jaunimo erdvė

Tikslas : sudaryti jaunuoliams galimybę saugiai leisti laiką atviroje jaunimo erdvėje, ugdyti jų gyvenimo įgūdžius  bei padėti užsiimti prasminga veikla, ypatingą dėmesį skiriant  socialinę atskirtį patiriančius jaunuolius.

Uždaviniai : įkurti  filmų kūrimo dirbtuves ir supažindinti jaunuolius su dramos terapijos metodais, suorganizuoti skirtingų kultūrų vakarones, maisto gaminimo dienas, muzikinius vakarus su DJ pamokomis jaunimui, stalo žaidimų turnyrus, fizinio aktyvumo veiklas ir 1-2 dienų žygius, bendrus jaunimo renginius “Ateik ir Tu” (tradicinis) ir mokymus “Kviečiame ir Tave”, pasikviečiant bendradarbiauti ir kitus AJE/AJC, pravesti jaunimo vasaros stovyklas, vykdyti kasdieninį darbą su jaunimu, individualias intervencijas su jaunuoliais ir jų aplinka (tėvai ir draugai), edvės darbuotojams ir savanoriams organizuoti intervizijų susitikimus su kitų miestų, rajonų AJE ir AJC darbuotojais, tiek savo AJE, tiek vykstant į kitus AJE/AJC, pasirašyti bendradarbiavimo sutartis su mokyklomis ir bendradarbiauti su jomis, dalintis savo gerąja patirtimi, administruoti ir viešinti projektą.

…kai žmogus pradeda bręsti ir esą dar visai jaunas, kai vėjai jo galvoj ir jis nenori niekam paklusti, kai jam norisi užsidaryti, užsirakinti ir tupėti vienam tarp keturių sienų kambary, kai jis nenori nieko girdėti ir nieko daryti, kai pirmą kart jis įsimyli ir jo meilė būna be atsako, kai tėvai geria arba mušasi ir jam nesinori grįžti į namus arba kai būna gera ir jis laimingas, bet negali pasidžiaugti tuo, nes nėra nieko šalia, kas galėtų išklausyti… Tai turbūt ir yra reikalinga ta vieta, ATVIRA JAUNIMO ERDVĖ, į kurią gali ateiti jaunuolis, o TU, jaunimo darbuotojas, gali jį priimti jį tokį, koks jis yra, sugerti jo bėdas, skausmus, garsiai pasikalbėti su juo, apie tai kas jam rūpi, kuo nori pasidžiaugti. Čia gali jam ištiesti pagalbos ranką, padėti atsitiesti ir atsikelti, motyvuojant jį, kad jis sugeba, gali ir turi norėti gyventi toliau, ugdytis, mokytis, pakilti ir leistis, kad visa tai, yra jaunystė, o bridimas gilyn – tai jau suaugusiųjų pasaulis, kuriam reikia ruoštis. Čia vykdomos ugdomosios, šviečiamosios, informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, atstovavimo veiklos, taip siekiant padėti jauniems žmonėms turiningai praleisti laisvalaikį, įgalinti juos pokyčiams, aktyviam dalyvavimui, integracijai į visuomenės, profesinį gyvenimą.